دنیای ضرب المثل

دنیای ضرب المثل

نسخه ۱.۰
نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
+۱۰
نصب فعال
سرگرمی
دسته
۴
مگابایت
حجم


خسن و خسين هر سه دختران مغاويه‌اند
خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود
داستان ضرب المثل اشرف خر
داستان ضرب المثل آستين نو بخور پلو 
داستان ضرب المثل بل گرفتن
داستان ضرب المثل بلبل به شاخ گل نشست
داستان ضرب المثل خانخانی
داستان ضرب المثل فوت کوزه گری
داستان ضرب المثل يار غار
ریشه ضرب المثل همه را روي دايره ريختن
زین حسن تا آن حسن صد گز رسن
سرش پلو و زیرش سنگ قربانت شوم یگانه پسر
صبح از دشت ارژن بار كردیم فردا صبح دیدیم همان دشت ارژن هستیم
ضرب المثل از پشت خنجر زد
ضرب المثل از گردنم بيفتي انشاالله
ضرب المثل استخوان لاي زخم گذاشتن
ضرب المثل اشتهايم آمد پس...
ضرب المثل اشک تمساح می ریزد 
ضرب المثل اگر گاوت خوش خوراك شد سرت را بگذار بخسب
ضرب المثل اندرین صندوق جز لعنت نبود
ضرب المثل اين سرزمين ماندن ندارد
ضرب المثل آش نخورده و دهان سوخته
ضرب المثل آقا گرگ عيدت مبارك!
ضرب المثل بار الاغ را که بردارند...
ضرب المثل بارگهش را آب برده
ضرب المثل برج زهرمار
ضرب المثل بره کشان است
ضرب المثل بند را آب دادن 
ضرب المثل به رخ کشیدن 
ضرب المثل پل آنقدر دور بود كه هنوز هم نرسيده بود؟
ضرب المثل تا نخورم نخسبم
ضرب المثل تجارت بوق حمام
ضرب المثل تو خوب نيستي كه دهي را خوب نمي‌داني
ضرب المثل جنگل مولا 
ضرب المثل جیم شدن
ضرب المثل جيك‌جيك‌ مستونت‌ بود، فكر زمستونت‌ بود
ضرب المثل حکیم فرموده 
ضرب المثل خر بیار باقلا بار کن 
ضرب المثل خر لگدش زده، پاي كره خر مي‌شكند 
ضرب المثل زديم ولي نگرفت
ضرب المثل زر دادم و دردسر خريدم
ضرب المثل زیر پای کسی را جارو کردن کنایه از چیست؟
ضرب المثل زیر کاسه نیم کاسه ای است
ضرب المثل زينب زيادی
ضرب المثل سر و کيسه کردن 
ضرب المثل عمرو در امانت خیانت نکرد ، تو چرا؟
ضرب المثل قوش کریمخانی
ضرب المثل كار به گره گوزی افتاده
ضرب المثل كلاه قرچي ديده

و...

logo-enamad logo-samandehi