تربیت فرزند

تربیت فرزند

نسخه v۱.۰
۵۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳
مگابایت
حجم

 برنامه ای برای والدین، برای تربیت نسلی پویا، با اخلاق و توانمند.


تربیت فرزند در اسلام و در روانشناسی توجه ویژه ای به آن شده و به همین سبب ما این نرم افزار را که روش های تربیتی اسلام و روانشناسی تربیتی را تلفیق کرده برای شما آماده کرده ایم


و بدون شک همپوشانی تربیت اسلامی با روانشناسی تربیتی شما را نیز شگفت زده خواهد کرد. چرا که در تهیه مطالب از جهل و خرافه و نظریات ضعیف جدا پرهیز کرده ایم.


 


آنچه در این نرم افزار آمده است:


1.ارائه و شرح اصول و قواعد تربیتی


2.ارائه یک نقشه راه کلی از تربیت فرزند از قبل از تولد تا جوانی و شرح و بسط آن در بخش های بعدی برنامه


3.بررسی عوامل انحراف فرزندان و ارائه راهکار


4.عادت های نامناسب کودکی و راه مقابله با آن ها


5.شرح تکنیک های مختلف تربیتی مثل نصیحت، الگو، مراقبت و مواظبت، عادت و ..


6.بیان اصول و مشکلات پیش رو در تربیت جسمی، فکری، جنسی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و.. به انضمام راه حل آن


و پیشنهادات ضروری تربیتی، عوامل موثر، ویژگی های یک مربی خوب و موثر و ....


در یک دسته بندی منحصر به فرد و کاربردی با امکان جستجو، کپی، نشانه گذاری موارد دلخواه و ...


منابع:
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ (دو جلد)   ﻣﺆﻟﻒ: ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺎﺻﺢ ﻋﻠﻮان  ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪی
 تربیت فرزندان   ﺗﺄﻟﯿﻒ: ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ   ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﻧﻮر اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻼزاده
 ﮔﺬری ﺑﺮ  ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان در اﺳﻼم  ﻣﺆﻟﻒ:  ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪاﻟﺤﺴﻦ  ﻣﺘﺮﺟﻢ:  ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ داراﺑﯽ


 


امید است مورد بهره و رضایت شما قرار گیرد.

logo-enamad logo-samandehi