<۱۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۳
مگابایت
حجم

برنامه ازمون


می توان حذف برگه امتحانی را اغاز کرد


می توان با تکنولوژی از خدمات بهتری بهرمند شد


می توان از دانش اموزان امتحان گرفت 


می توان از را دور هم امتحان برگزار کرد


برنامه ازمون امده است تا با بهرگیری از تکنولوژی جدید این ارمغان را برای شما به ارمغان اورد


سوال های تشریحی خود را در برنامه تایپ کنید


وهمچنین می توانید سوال های تستی خود را هم وارد کنید


می توان به سوالهای هم تستی و هم تشریحی در برنامه جواب داد


می توان نام خود را و توضیحات را که در سربرگ ورقه می نوشتید در برنامه هم وارد کنید


می توانید برای سوالهای خود سربرگ بنویسید مثالا کتاب ریاضی پایه سوم و توضیحات


می توان از سوالها و جوابها پشتیبان گرفت


می توان بارگذاری کرد


می توانید سوال ها را از طریق شبکه های اجتماعی برای دانش اموزان فرستاد


می توان سوالها را از طریق تلگرام واتساپ سروش و ایتا درون برنامه بارگذاری کرد


می توان تمام سوالها را با جوابها یک جا تماشا کرد 


می توان تک مشاهده کرد


جوابهای داده شده را مدیریت کرد


می توان دیتابیس سوالها را برای از سرگیری نوشتن سوالها پاک کرد


مرحله یک استاد سوالها را از طریق برنامه تایپ می کند


 


سوالها را از طریق شبکه های اجتماعی برای دانش اموزان به اشتراک می گزارد با زدن گزینه ارسال


دانش اموزان از شبکه های اجتماعی سوالها را دریافت می کنند 


بازدن گزینه جزئیات و بارگذاری از تلگرام ....


دانش اموز از طریق مشخصات نام و مشخصات خود را وارد می کند


و شروع می کند به جوابها پاسخ دادن تا تمام شدن وقت مورد نطر استاد


بعد دانش اموزان دیتابیس را برای استاد ارسال می کنند


و استاد هم دریافت می کند و نمره می دهد


و السلام

logo-enamad logo-samandehi