100 کد برنامه نویسی پایتون

100 کد برنامه نویسی پایتون

نصب از بازار
۷۰۰۰ تومان
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳۲۷
کیلوبایت
حجم

این برنامه شامل صد کد کاربردی به زبان برنامه نویسی پایتون می باشد. تمام کدها توسط برنامه نویس نوشته و تست شده اند. 

** برنامه برای تمام دانشجویانی که برنامه نویسی پایتون را مطالعه می کنند بسیار مفید است**