محاسبات مدارهای الکتریکی

محاسبات مدارهای الکتریکی

نسخه ۱
۸۰۰۰ تومان
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۷۶۵ کیلوبایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

امکانات برنامه : 

(( محاسبه هر کدام از پارامترهای ولتاژ ، مقاومت ، توان و جریان بر اساس دیگر پارامترها))

(( محاسبه مقاومت معادل سری و موازی ))

((فرمول ها))