گروه خونی
+۵۰
نصب فعال
تناسب اندام
دسته
۷۸۷
کیلوبایت
حجم