محاسبات اعداد بسیار بزرگ

محاسبات اعداد بسیار بزرگ

۴۰۰۰ تومان
<۱۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۴۶۰ کیلوبایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه


باسلام.
محاسبات اعداد بسیار بزرگ برای اولین بار در اندروید در کوچکترین
زمان ممکن با استفاده از سریعترین روشهای محاسباتی
=======================

محاسبات موجود در برنامه :
* جمع
* ضرب
* تفریق
* توان
* فاکتوریل
* نزدیکترین عدد اول بعدی

### با قابلیت کپی به کلیپبورد و به اشتراک گذاری
نتیجه محاسبات ###
=======================