لطفاً به این ایمیل پاسخ ندهید و در صورت نیاز، سوالات و توضیحات خود را از طریق صفحهٔ برنامه در پیشخان، پیگیری و برای ما ارسال کنید.

ضمناً ما سعی کردیم تا حد ممکن، شرایط و معیارهای بازار برای انتشار برنامه‌ها را در صفحهٔ «راهنما و قوانین انتشار» شفاف کنیم.

 

 

با احترام،

کافه‌بازار