توسعه‌دهنده عزیز، در نسخه فعلی برنامه شما مواردی مشاهده کردیم که با قوانین انتشار بازار مطابقت ندارد، شرح این موارد در ادامه به اطلاع شما خواهد رسید: