توسعه‌دهنده‌ٔ عزیز، برنامهٔ شما با قوانین انتشار در بازار مطابقت نداشته و امکان انتشار آن وجود ندارد. دلایل عدم پذیرش برنامه، در ادامه به اطلاع می‌رسد: