ترکیب سهام‌داران


کافه‌بازار محصول دانش‌بنیان شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان است.
ترکیب سهامداری این شرکت به این صورت است:نام

درصد سهم

سهام مدیران و مؤسسان ۴۵٫۰۶ درصد
سهام تشویقی واگذار شده به کارکنان ۰٫۹۷ درصد
شرکت رهنما کامیابان نخستین ۳۲٫۰۱ درصد
شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس ۱۹٫۴ درصد
سهام تشویقی تعهد داده شده به کارکنان ۲٫۵۶ درصدشرکای تجاری

 

تعداد توسعه‌دهندگان همکار کافه‌بازار که شرکای تجاری این شرکت هستند و در حال حاضر در کافه‌بازار برنامه منتشرشده دارند:
 

۲۱,۳۹۰