کشور من: عصر جدید - کاور فیلم

کشور من: عصر جدید

فیلیمو
یی بانگ ون، به سو هی دستور می دهد تا حمله ای را رهبری کند و او متوجه می شود که باید در این جنگ در مقابل سون هو قرار بگیرد.

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

کره جنوبی