بالشها - کاور فیلم

بالشها

سریال کودک بالش ها با بازی عمو پورنگ داستان بالش هایی است که از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن آدم ها به ستوه آمده اند و بر علیه آدم ها اعلان جنگ می کنند.

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

ایران