تلنگر - کاور فیلم

تلنگر

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

آمریکا