دیرین دیرین (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان) - کاور فیلم

دیرین دیرین (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)

فیلیمو
سه کله تهی می خواهند گوشت بخرند، اما پولشان نمی رسد و فقط می توانند یک سلول پروتئین بخرند. در همین حین یک گودزیلای مهیب وارد شهر می شود ...

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

ایران