جادو رو اضافه کن - کاور فیلم

جادو رو اضافه کن

کلی کوین و دو دوست صمیمی اش ، داربی و هانا ، کتاب آشپزی مرموز مادربزرگش اتاق زیر شیروانی را تصادفا پیدا می کنند و دستور العمل های غیرعادی و عجیبی را کشف می کنند. وقتی کیک کوچک "خفه شون کن" برادر کوچک مزاحم کلی را ساکت می کند وپای فندقی "درمانگر" مچ پای داربی را التیام می بخشد ، دختران متوجه می شوند که قدرت جادویی دارند.

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

آمریکا