ماجراهای پدینگتون - کاور فیلم

ماجراهای پدینگتون

پدینگتون از یک کبوتر مراقبت می کند تا حالش بهتر شود.

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

انگلیس