اعتراف - کاور فیلم

اعتراف

در یک شب جمعه سیان اوکلاهان ناپدید می شود. خانواده اش پریشان، در انتظار خبری از او هستند. پلیس به دنبال سرنخ هایی از جایی که او رفته است، می رود.

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

انگلیس