عاشقانه - کاور فیلم

عاشقانه

زنی به زندگی چند زوج جوان وارد می شود تا آرامش ظاهری زندگی آنان به آشوب کشیده شود...
این «عاشقانه» این طور آغاز می شود...

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

ایران