دار و دسته جنگلی ها - کاور فیلم

دار و دسته جنگلی ها

موریس، پنگوئن ببری به همراه دوستانش و به کمک اهالی جنگل برای مقابله با موجودات فضایی می روند…

عوامل

فیلم‌نامه نویس

دیوید آلاکس ، 

اریک تاستی

سایر اطلاعات

کشور سازنده

فرانسه