کلاس ایته وون - کاور فیلم

کلاس ایته وون

«پارک سا رو یی» در اولین روز حضور خود در یک دبیرستان جدید، به اصول و قوانین خود پایبند است. اوه سو آه در حال ورود به دانشگاه است.

سایر اطلاعات

کشور سازنده

کره جنوبی