کبیر - کاور فیلم

کبیر

کاترین برای ازدواج با امپراتور به روسیه سفر می کند. او پس از تبدیل شدن به ملکه ، متوجه می شود که پیتر یک خودخواه جاه طلب است. او احساس ناامیدی می کند تا اینکه ...

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

آمریکا