لین تندرو - کاور فیلم

لین تندرو

لین رید یک زندگی روتین و منظمی دارد تا اینکه یک ماشین سخنگو را کشف می کند و ...

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

آمریکا