شگفتی های هستی - کاور فیلم

شگفتی های هستی

فیلیمو
پرفسور برایان کاکس به نقاط مختلفی از زمین سر میزند تا از طریق نمایش این شگفتی ها به توضیح مهمترین قوانین طبیعی بپردازد...

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

انگلیس