پادشاه: سلطنت ابدی - کاور فیلم

پادشاه: سلطنت ابدی

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

کره جنوبی