کریستال تاریک : عصر مقاومت - کاور فیلم

کریستال تاریک : عصر مقاومت

در سرزمین ثرا ، یک نگهبان جوان راز وحشتناکی در مورد اسککسیس ها که سیاره را کنترل می کنند و حقیقت قدرت کریستال کشف می کند.

سایر اطلاعات

کشور سازنده

انگلیس