جنگ و صلح - کاور فیلم

جنگ و صلح

هنگامی که ارتش ناپلئون به سمت روسیه می رود ، پیر بزوخوف به دیدار پدر در حال مرگش می رود. شاهزاده آندری بلکونسکی همسر خود را برای پیوستن به جنگ ترک می کند.

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

انگلیس