مشت آهنی - کاور فیلم

مشت آهنی

مرد جوانی هنرهای رزمی شگفت انگیز و نیروی اسرار آمیزی دارد و به عنوان مشت آهنی شناخته میشود...

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

آمریکا