آکادمی آمبرلا - کاور فیلم

آکادمی آمبرلا

خواهر و برادران هارگریوز، سالها پس از آنکه به عنوان ابرقهرمانان جوان و مبارزه با جنایات، مشهور شدند، ازدواج کردند و هر کدام با مشکلات زندگی خودشان روبرو هستند....

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

آمریکا