مبارزه بوکس مگالو - کاور فیلم

مبارزه بوکس مگالو

در زاغه های فرسوده یک شهر در دنیای آینده، بوکسوری به جانک داگ (سگ نابکار) معروف است که زندگی خود را با نبرد با اوباش در صحنه های زیرزمینی انجام می دهد. اما اتفاقی زندگیش را تغییر می دهد ...

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

ژاپن