این درس از دروس مشترک اکثر رشته های فنی مهندسی است وشامل دو بخش کلی میشود. در بخش اول با عنوان آنالیز فوریه به بررسی سری فوریه ، انتگرال فوریه و تبدیلات فوریه و در بخش دوم به بررسی توابع مختلط می پردازد.
کتاب مرجع درس
Advanced Engineering Mathematics، Erwin Kreyszig

***متأسفانه جلسه چهارم ضبط نشده است***

نوشتن نظر

logo-enamad logo-samandehi