مکانیک سیالات ۱

مکانیک سیالات ۱

پژوهشی
بازار
مکانیک سیالات یکی از شاخه‌های وسیع در مکانیک محیط های پیوسته را تشکیل می‌دهد. مکانیک سیالات هم با همان اصول مربوط به مکانیک جامدات آغاز می‌شود، ولی آنچه که سرانجام آن دو را از هم متمایز می‌سازد، این است که سیالات بر خلاف جامدات قادر به تحمل تنش برشی نیست. با دانستن این مسئله معادله‌هایی برای تحلیل حرکت سیالات طرحریزی شده است. این معادلات به احترام ناویه و استوکس دو ریاضیدان بریتانیایی و فرانسوی به نام معادلات ناویه-استوکس نامیده میشوند.
معادلات اساسی حاکم بر دینامیک سیالات عبارت‌اند از معادله بقای جرم و بقای مومنتم (یا همان معادلات ناویه-استوکس) می‌باشند. با وجود ابداع معادلات حاکم بر دینامیک سیالات که تاریخچهٔ آن به بیش از ۱۵۰ سال می‌رسد، غیر از چند مورد خاص (همانند جریان بر روی صفحه تخت و جریان درون لوله‌ها در حالت آرام) حل تحلیلی برای این معادلات یافت نشده‌است. به جز چند حالت خاص اساسی مکانیک سیالات، بقیهٔ حلها به صورت تجربی استخراج و استفاده می‌شود. روش دیگر برای حل معادلات استفاده از روش دینامیک محاسباتی سیالات می‌باشد.
***متأسفانه جلسه پانزدهم ضبط نشدهاست***

سایر اطلاعات

کشور سازنده

ایران

logo-enamad logo-samandehi