مشاهده‌ی نتایج بررسی آنتی‌ویروس

تاریخ بررسی: 1401/10/18
Coin Pop- Win Gift Cards

Coin Pop- Win Gift Cards

نسخهٔ 4.6.3-CoinPop

company.coinpop.coinpop

کتابخانه‌های تبلیغاتی

 • iron_source

دسترسی‌ها

 • دوربین
 • خواندن کارت حافظه
 • بازیابی برنامه‎های در حال اجرا
 • استفاده از حساب‌ها در دستگاه
 • دسترسی کامل به اینترنت
 • ممانعت از به خواب رفتن دستگاه
 • تغییر یا حذف محتویات کارت حافظه
 • مرتبط‌ سازی با دستگاه‌های بلوتوث
 • android.permission.READ_APP_BADGE
 • com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • com.sec.android.provider.badge.permission.READ
 • com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
 • دریافت اطلاعات از اینترنت
 • com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE
 • me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE
 • com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT
 • مشاهدهٔ اتصالات Wi-Fi
 • com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE
 • de.mcoins.applike.permission.C2D_MESSAGE
 • android.permission.FOREGROUND_SERVICE
 • company.coinpop.coinpop.permission.RECEIVE_ADM_MESSAGE
 • com.amazon.device.messaging.permission.RECEIVE
 • me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ
 • com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE
 • com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE
 • com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE
 • com.google.android.gms.permission.AD_ID
 • com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT
 • com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
 • خواندن تنظیمات
 • کنترل لرزش
 • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
 • به‌روزرسانی آمار کارکرد اجزاء
 • com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
 • com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • اجرا شدن در هنگام راه‌اندازی
 • android.permission.POST_NOTIFICATIONS

‌نتایج آنتی‌ویروس‌ها

McAfee سالم clean
FSecure سالم clean
Symantec سالم clean
ClamAv سالم clean
Kaspersky سالم clean
Eset سالم clean
DrWeb سالم clean
Comodo سالم clean
ZonerMobileSecurity سالم clean
GooglePlayProtect سالم clean

دسترسی‌ها

 • دوربین
 • خواندن کارت حافظه
 • بازیابی برنامه‎های در حال اجرا
 • استفاده از حساب‌ها در دستگاه
 • دسترسی کامل به اینترنت
 • ممانعت از به خواب رفتن دستگاه
 • تغییر یا حذف محتویات کارت حافظه
 • مرتبط‌ سازی با دستگاه‌های بلوتوث
 • android.permission.READ_APP_BADGE
 • com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • com.sec.android.provider.badge.permission.READ
 • com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
 • دریافت اطلاعات از اینترنت
 • com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE
 • me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE
 • com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT
 • مشاهدهٔ اتصالات Wi-Fi
 • com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE
 • de.mcoins.applike.permission.C2D_MESSAGE
 • android.permission.FOREGROUND_SERVICE
 • company.coinpop.coinpop.permission.RECEIVE_ADM_MESSAGE
 • com.amazon.device.messaging.permission.RECEIVE
 • me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ
 • com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE
 • com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE
 • com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE
 • com.google.android.gms.permission.AD_ID
 • com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT
 • com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
 • خواندن تنظیمات
 • کنترل لرزش
 • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
 • به‌روزرسانی آمار کارکرد اجزاء
 • com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
 • com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • اجرا شدن در هنگام راه‌اندازی
 • android.permission.POST_NOTIFICATIONS