مشاهده‌ی نتایج بررسی آنتی‌ویروس

تاریخ بررسی: 1401/10/27
سرمایکس

سرمایکس

نسخهٔ 2.3.6-c

com.sarmayex

کتابخانه‌های تبلیغاتی

برای این برنامه یافت نشد

دسترسی‌ها

 • ممانعت از به خواب رفتن دستگاه
 • دسترسی کامل به اینترنت
 • تغییر یا حذف محتویات کارت حافظه
 • خواندن کارت حافظه
 • com.google.android.gms.permission.AD_ID
 • چک کردن مجوز
 • دریافت اطلاعات از اینترنت
 • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
 • android.permission.USE_BIOMETRIC
 • android.permission.POST_NOTIFICATIONS
 • مشاهدهٔ اتصالات Wi-Fi
 • android.permission.USE_FINGERPRINT
 • com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE

‌نتایج آنتی‌ویروس‌ها

McAfee سالم clean
FSecure سالم clean
Symantec سالم clean
ClamAv سالم clean
Kaspersky سالم clean
Eset سالم clean
DrWeb سالم clean
Comodo سالم clean
ZonerMobileSecurity سالم clean
GooglePlayProtect سالم clean

دسترسی‌ها

 • ممانعت از به خواب رفتن دستگاه
 • دسترسی کامل به اینترنت
 • تغییر یا حذف محتویات کارت حافظه
 • خواندن کارت حافظه
 • com.google.android.gms.permission.AD_ID
 • چک کردن مجوز
 • دریافت اطلاعات از اینترنت
 • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
 • android.permission.USE_BIOMETRIC
 • android.permission.POST_NOTIFICATIONS
 • مشاهدهٔ اتصالات Wi-Fi
 • android.permission.USE_FINGERPRINT
 • com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE