برای وارد شدن به پنل رسانه‌ها، این لینک را انتخاب کنید.

در صورتی که در رسانه، مجله، روزنامه، وب‌سایت خود اپلیکیشنی را بررسی، مرور یا معرفی کرده‌اید، می‌توانید از دکمه‌های زیر برای پیوند دادن به آن برنامه در بازار استفاده کنید. برای ایجاد مقاله در کافه بازار با لینک و لوگوی خودتان لطفاً http://cafebazaar.ir/press/guide را مطالعه کنید. 

نسخهٔ سایز بزرگ


نسخهٔ سایز بزرگ