پرداخت درون‌برنامه‌ای بازار

پلتفرم‌های دیگر


پرداخت درون برنامه‌ای بازار در Unity3d

برای فراهم کردن قابلیت پرداخت درون‌برنامه‌ای در Unity3d، بازار از پروژه‌ی متن باز سوملا که هدف آن کمک به توسعه‌دهندگان بازی موبایل برای داشتن پرداخت درون برنامه‌ای بهتر است، استفاده کرده است. لذا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می‎توانید به مستندات github و سایت سوملا مراجعه کنید. جهت اطلاع از تغییرات و نسخه‌های جدید بسته پرداخت درون‌برنامه‌ای بازار نیز می‌توانید در گروه گوگل مربوطه عضو شوید.