برد پیت

هفت
رایگان
هفت
دیوید فینچر
۱۹۹۵
هفت سال در تبت
رایگان
هفت سال در تبت
ژان-ژاک آنو
۱۹۹۷
پس از خواندن بسوزانید
رایگان
پس از خواندن بسوزانید
ایتن کوئن
۲۰۰۸
قتل جسی جیمز به دست رابرت فورد بزدل
رایگان
قتل جسی جیمز به دست رابرت فورد بزدل
اندرو دامنیک
۲۰۰۷
خشم
رایگان
خشم
دیوید آیر
۲۰۱۴
داستان هایی از ترس و شجاعت
رایگان
داستان هایی از ترس و شجاعت
ریچارد دانر
۱۹۹۲
خوش قدم ۲
رایگان
خوش قدم ۲
جرج میلر
۲۰۱۱
قاپ زنی
رایگان
قاپ زنی
گای ریچی
۲۰۰۰
متفقین
رایگان
متفقین
رابرت زمکیس
۲۰۱۶
جنگ جهانی زد
رایگان
جنگ جهانی زد
مارک فورستر
۲۰۱۳
باشگاه مشت زنی
رایگان
باشگاه مشت زنی
دیوید فینچر
۱۹۹۹
مانی بال
رایگان
مانی بال
بنت میلر
۲۰۱۱
درخت زندگی
رایگان
درخت زندگی
ترنس مالیک
۲۰۱۱
افسانه خزان
رایگان
افسانه خزان
ادوارد زوئیک
۱۹۹۴
پست فطرت های لعنتی
رایگان
پست فطرت های لعنتی
کوئنتین تارانتینو
۲۰۰۹
آقا و خانم اسمیت
رایگان
آقا و خانم اسمیت
داگ لیمان
۲۰۰۵
جاسوس بازی
رایگان
جاسوس بازی
تونی اسکات
۲۰۰۱
وضعیت برد
رایگان
وضعیت برد
مایک وایت
۲۰۱۷
رفتگان
رایگان
رفتگان
مارتین اسکورسیزی
۲۰۰۶
تروآ
رایگان
تروآ
ولفگانگ پترسن
۲۰۰۴
شیطان درون
رایگان
شیطان درون
آلن جی پاکولا
۱۹۹۷
۱۲ سال بردگی
رایگان
۱۲ سال بردگی
استیو مک کوئین
۲۰۱۳
بابل
رایگان
بابل
آلخاندرو گونزالس ایناریتو
۲۰۰۶
بنجامین باتن
رایگان
بنجامین باتن
دیوید فینچر
۲۰۰۸
logo-enamad logo-samandehi