تغذیه در ماه رمضان

تغذیه در ماه رمضان

نسخه v۱.۳
<۱۰
نصب فعال
سبک زندگی
دسته
۵
مگابایت
حجم

ماه مبارک فرصت مغتنمی برای تزکیة روح و پاک شدن از آلودگی‌هاست. پرداختن به تغذیه و آداب آن در ایام روزه‌داری از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تغذیه برای روزه‌داران در این ماه به دلیل تغییر عادات و وعده‌های غذایی بسیار مهم تلقی می‌شود. روزه‌داری کامل و با نشاط معنوی در سایة اجرای برنامه غذایی صحیح امکان‌پذیر است. رعایت اصول تغذیه سالم در این ایام و پرهیز از برخی غذاها و بهره‌گیری از برخی غذاها و داشتن وعده‌های غذایی سرشار از همة گروه‌های غذایی از اهمیت برخوردار است. توجه به وضعیت جسمانی شخص و شرایط و ویژگی‌های خاص فردی و مزاج شخص از شاخص‌های الگوی تغذیه در رمضان است.


در این کتاب می‌خوانیم:


1) چیستی تغذیه


2) ارزش و اهمیت تغذیه در اسلام


3) اصول تغذیه در ماه رمضان


4) تغذیة سحر و افطار


5) توصیه‌ها و پرهیزهای غذایی در افطار و سحر


6) تغذیه در مزاج‌های مختلف


7) تغذیه در گروه‌های خاص


8) بیماران و روزه‌داری


9) برنامة هفتگی تغذیه رمضان

logo-enamad logo-samandehi