جنگ های صلیبی

جنگ های صلیبی

Version 2
+1
K
Active installs
Entertainment
Category
3
MB
SizeUser Reviews

علی آزاد
2016/08/05
اه با این کتابتون به چه دردم میخوره خود بازیش میخواستم که پول دادم
سجاد
2016/06/17
بابا هزار تومان دادیم فکر کردیم خود جنگ صلیبیه. مارومسخره کردید. دیگه ازبازار خرید نمیکنم
مهدی مرواتی
2016/06/17
چرا اجرا نمیشه چرا اینطوری ها
هه
2016/07/22
یعنی واقعا که هزارتومن ارزش نداره این چیه اخه
مهدی
2020/04/10
3هزارتومن دادم ولی من بازیشومیخاستم من اصلا راضی نیستم
مینا 19
2016/04/05
اصلا خوب نبود ..فقط یه سری اطلاعات عمومیه .خوب نیست
حسین
2020/11/24
نخرید
Mahdi Omidi
2020/09/23
نخرید بجای بازی کتابه
mohammad
2017/11/13
حداقل بگید چجوری بازیشو دانلود کنیم
فرزاد
2016/03/22
ثبت شده ولی اجرا نمیشه
تتتت
2020/09/18
چرا بازی نیست من بازیاشا میخواسم