مفتاح الشفا

مفتاح الشفا

نسخه ۱.۰
۵۰
نصب فعال
دارو و درمان
دسته
۲
مگابایت
حجم

کاری از گروه برنامه نویسی ولیعصر(عج)


دوستان عزیز سلام


این اپلیکیشن به شما کمک میکنه که اگر مشکلی داشتید
از لحاظ طبی با کمک این نرم افزار خودتون رو مداوا کنید
منتظر نسخه دوم این نرم افزار هم باشید


انشاالله همیشه سالم سلامت باشید


نظریادتون نره


فهرست منابع
-۴قرآن کریم
-۴مفاتیح الجنان، مرحوم حاج شیخ عباس قمی، ترجمه سیدفضل الله میر
شفیعی خوانساری، چاپ هشتم ،۴۷5۴انتشارات اسوه قم.
-۷اسرارالصلاۀ، میرزاجوادآقا ملکی تبریزی، ترجمه صادق حسن زاده و علی
خلیلی، چاپ دوم ، ۴۷۱۴انتشارات آل علی (علیهم السلام) قم.
-۱حلیۀ المتقین، مرحوم علامه محمدباقر مجلسی، ویرایش واحد پزوهش
انتشارات مسجد مقدس جمکران، چاپ چهارم ،۴۷۱۱انتشارات صفحه نگار قم.
-9طب الائمه، سید عبدالله شبر، ترجمه عباس پسندیده، چاپ ششم ،۴۷5۷
انتشارات مهر، تهران.
-۷علل الشرایع، شیخ صدوق (رحمۀ الله) ، ترجمه محمدعلی سلطانی، انتشارات
ارمغان طوبی، چاپ اول ،۴۷5۴تهران.
-۳اصول کافی، محمدبن یعقوب کلینی رازی (رحمۀ الله) ، ترجمه سیدعلی
مرتضوی، انتشارات سرور، چاپ دوم ،۴۷5۴قم.
-۱مهج الدعوات و منهج العبادات، سید بن طاووس، ترجمه محمدتقی طبسی،
انتشارات رایحه، ،۴۷۳5تهران.
-5عدۀ الداعی و نجاح الساعی، ابن فهد حلی، احمد بن محمد، تصحیح احمد
الموحدی القمی، انتشارات دارالکتاب اسلامی، ،۴۷۷۱قم.
-۴۰بحرالغرائب، شیخ محمد هروی طالب نزاد، انتشارات سفینه، چاپ اول
،۴۷۱9تهران.
-۴۴الفردوس الأعلی، محمدحسین آل کاشف الغطاء، انتشارات انوارالهدی،
چاپ اول ،۴۷۱۱قم.

-۴۴مکارم الأخلاق، رضی الدین طبرسی، ترجمه لطیف راشدی، انتشارات صبح
پیروزی، چاپ سوم ،۴۷5۷قم.
-۴۷مصباح الشریعۀ، منسوب به صادق بن محمد علیه السلام (امام ششم)،
ترجمه عباس عزیزی، انتشارات صلاۀ، چاپ چهارم ،۴۷۱۷قم.
-۴۱اساس الإقتباس، نصیرالدین طوسی، تصحیح محمدتقی مدرس رضوی،
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم ،۴۷۷۳تهران.
-۴9طب نامه، فرهنگ الفبایی طب اهل بیت (علیهم السلام،) روح الله ولی
ابرقویی، طیبه استرابی، سکینه ناظمی، انتشارات مشهور، چاپ چهارم ،۴۷5۱
قم.
-۴۷طب استعماری عوارض تغذیه ناسالم و داروهای شیمیائی، دکتر محمدرسول
دریایی، انتشارات سفیر اردهال، چاپ اول ،۴۷5۴تهران.
-۴۳طب در قرآن، دکتر عبدالحمید دیاب، دکتر احمد قرقوز، ترجمه علی
چراغی، انتشارات حفظی، چاپ ششم ،۴۷۱۱تهران.
-۴۱مخزن الشفاء، رضاجاهد، انتشارات سنبله، چاپ دوم ،۴۷5۴مشهد. 

logo-enamad logo-samandehi