بورس - کندل استیک

بورس - کندل استیک

نسخه v۹.۰
نصب از بازار
20000 تومان
+۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۱۰
مگابایت
حجم

                               کندل استیک

بعد از خواندن این برنامه چه اموخته ایم؟

عرضه و تقاضا و نسبت آنها : در این قسمت با توضیح مختصر و مفید با مفهومی که با آن اشنایی داریم (عرضه و تقاضا) به روش نموداری  در بازه آن توضیح میدهیم.

مبانی ترسیم نمودار ها : در این قسمت با انواع نمودار ها اشنا میشویم که مبانی هر کدام متقاوت است و در نتیجه روش محاسبات و نتایج و کندل های آنها نیز با هم متفاوت میگردد.

آنچه شمعدانی ها به ما نمیگویند؟

مفهومی که در کمتر کتابی به آن اشاره شده است ، همین مطلب فوق است.

ما در دیدگاه کلی ، مهم است بدانیم نقاط ورود ، خروج ، نقاط پیشرفت ، عقب گرد کجا هستند ولی باید بدانیم چگونه این ها در مقابل هم صف آرایی کرده اند که در این قسمت بیشتر به آن پرداخته ایم.

تفاوت این شمع دانی ها چیست؟

در این قسمت آمده ایم به صورت نگاه از پایین (نه کلی نگری) هر کندل استیک را جدا گانه بررسی کرده ایم.

الگوهای کندل استیک : از کنار هم قرار گرفتند کندل هایی که در قسمت قبل به آن اشاره گردیده، الگوهایی تشکیل می شود. حال شما را انواع و مفهوم اولیه این الگوها آشنا می گردید.

انواع شمع دانی ها  : شما را با دسته دیگر از شمع دانی ها اشنا می گردید ، الگوهای  تشکیل دهنده را به نمایش در اوردیده شده است.

الگوهای اصلی ادامه دهنده : در این قسمت نگاه را باز تر و از دید فراتر شده است. و الگوهایی که در یک مسیر به ما این اطلاع را میدهند که روند موجود ادامه دارد. توضیح و در روی نمودار مشخص گردیده شده است.

آرایش کندل استیک ها : با مفهوم هر کندل و روند تشکیل آن با توجه به نقاط ورود، حروج، حد پیشرفت، حد عقبگرد یا به اصطلاح شادو ها اشنا گردیده اید.

با توجه به آرایش آن کنار یکدیگر مفهوم جدید را میتوانیم فرا گیریم، که با مثال های اتقاق افتاده از روی نمودار، به ارایه این مطلب پرداخته شده است.


با آرزو موفقیت شما.

logo-enamad logo-samandehi