تعبیر خواب جهان

تعبیر خواب جهان

نسخه ۲.۹
+۲۰۰
نصب فعال
سرگرمی
دسته
۵
مگابایت
حجم

 برنامه ای ساخته شده برای تعبیر خواب


به وسیله ی این برنامه می توانید فقط با وارد کردن کلمه ی مورد نظر تعبیر آن را توسط منابع افراد ذکر شده مشاهده کنید


نظرات پیامبران دانشمندان مفسران


.


منابع :
 تقسیم حضرت امام جعفر صادق(ع)
 اصول دانیال پیغمبر
 تعبیر خواب در پرتو قرآن وسنت
 جوامع محمد بن سیرین
 دستور ابراهیم کرمانی


logo-enamad logo-samandehi