دانستنی های علمی

دانستنی های علمی

Version 1.0
Free
In-app Purchases
50
Active installs
Tools
Category
4
MB
Size


اجزای ساختمانی باکتری ها
کار و حرکت
مدل اتمی
تأثیر سطح مقطع بر مقاومت الکتریکی
کار و انرژی
بار الکتریکی
فاصله ستارگان
pH، کمیت لگاریتمی
ذرات اتم
حرکت جسم روی سطح شیبدار
توان
اهمیت مطالعه سنگ‌های رسوبی
انرژی‌های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر
خورشید، ستاره سوزان
باران اسیدی
روده بزرگ
آیا زلزله قابل پیش بینی است؟
آذرخش زیبای خطرناک
مخ، بخش بزرگ مغز
و....

logo-enamad logo-samandehi