۵۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۲۵
مگابایت
حجم

PLC      از عبارتProgrammable Logic Controller  به معنای كنترل كنندة منطقی قابل برنامه ریزی گرفته شده است. PLC كنترل كننده ای نرم افزاری است كه در قسمت ورودی اطلاعاتی را به صورت باینری دریافت، و آنها را طبق برنامه ای كه در حافظه اش ذخیره شده پردازش می نماید و نتیجة عملیات را نیز از قسمت خروجی به صورت فرمانهایی به گیرنده ها و اجرا كننده های فرمان (Actuator) ارسال می كند.


     به عبارت دیگر PLC عبارت از یك كنترل كنندة منطقی است كه می توان منطق كنترل را توسط برنامه برای آن تعریف نمود و در صورت نیاز، به راحتی آن را تغییر داد.


     وظیفة PLC قبلاً بر عهدة مدارهای فرمان رله ای بود كه استفاده از آنها در محیط های صنعتی جدید منسوخ گردیده است. اولین اشكالی كه در این مدارها ظاهر می شود آن است كه با افزایش تعداد رله ها حجم و وزن مدار فرمان، بسیار بزرگ شده، همچنین موجب افزایش قیمت آن می گردد. برای رفع این اشكال، مدارهای فرمان الكترونیكی ساخته شدند ولی با وجود این، هنگامی كه تغییری بر روند یا عملكرد ماشین صورت می گیرد مثلاً در یك دستگاه پرس، ابعاد، وزن، سختی و زمان قرار گرفتن قطعه زیر بازوی پرس تغییر می كند، لازم است تغییرات بسیاری در سخت افزار سیستم كنترل داده شود. به عبارت دیگر اتصالات و عناصر مدار فرمان باید تغییر كند.

logo-enamad logo-samandehi