پایان نامه حسابداری دولتی

پایان نامه حسابداری دولتی

نسخه v۱.۰
<۱۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۳
مگابایت
حجم

این پایان نامه 114 صفحه ورد میباشد که شامل موارد زیر میباشد: 
تعريف حسابداري
نياز قانوني
نيازهاي نظارتي
نياز اطلاعاتي
خصوصيات حسابداري دولتي   
فصل دوم
حسابداري بودجه اي  
اصول بودجه  
مرحله تهيه و تنظيم پيشنهاد بودجه   
  مرحله اجراي بودجه
  مرحله نظارت بر بودجه
كاربرد  سرفصلهاي بودجه اي    
اعتبار اختصاصي مصوب    
اعتبارات طرحهاي عمراني     
دفاتر مورد استفاده در حسابداري    
دفتر روزنامه    
دفتر کل  
دفتر معین 
و ....
 

logo-enamad logo-samandehi