پایان نامه انرژي هاي پاك

پایان نامه انرژي هاي پاك

نسخه v۱.۰
<۱۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۷
مگابایت
حجم

پایان نامه انرژي هاي پاك و تجديد پذير

فصل اول : انرژي  فسيلي

فيل ها- تاريخچه صنعت نفت

خيز مصرف نفت  

چشم انداز بين المللي انرژي  

كارايي انرژي  

مصرف انرژي در ايران 

اهميت تنوع در منابع انرژي.

راهى نو، پيش روى انرژى‌هاى نو

موانع توسعه انرژي‌هاي نو در ايران  

و .....

فصل دوم:انرژي هسته اي

انرژي هسته‌اي امرو

سياست‌هاي قدرتمند هسته‌اي..

واقعيات مربوط به تشعشع. 

چرنوبيل: از شايعه تا واقعيت..

سابقه درخشان نيروي هسته‌اي.

و.....

فصل سوم:انرژي خورشيدي

سيستمهاي فتوولتائيك... 

سيستم هاي آبگرم خورشيدي..

سيستمهاي خوراك پز خورشيدي.. 

سيستمهاي خشك كن خورشيدي.

سيستمهاي توليد فضاي سبز ( گلخانه ها) 

برجهاي نيرو و نيروگاههاي خورشيدي.. 

توليد برق بدون مصرف سوخت.. 

سيستمهاي تهيه آب شيرين خورشيدي و دستگاه هاي تقطير

و ......

فصل چهار:انرژي آب

تعريف انرژي برق و آبي  

استفاده از انرژيهاي آبي نياز امروز و فرداي بشر.

تلاش براي توليد انرژي سبز

ايران سومين كشور سدساز دنيا

نيروگاه آبي و اثرات زيست‌محيطي آن  

احداث و بهره برداری نيروگاههای برق-آبی کوچک  

فصل پنجم :انرژي باد

كاربرد انرژي باد 

استفاده از انرژي باد در آغاز هزاره سوم  

نيروی باد به عنوان يک منبع جديد تامين برق با سريعترين رشد در سطح جهان  

طراحی ميادين بادخيز 

انرژي بادي از ديدگاه اقتصادي  

و ....

فصل ششم:انرژي زمين گرمايي

آشنايي‌ با انرژي‌ زمين‌ گرمايي‌ 

تاريخچه توليد انرژي برق از انرژي زمين گرمايي 

مقايسه انرژي زمين گرمايي با آب  

ديدگاه اقتصادي انرژي زمين گرمايي 

ديدگاه زيست محيطي انرژي زمين گرمايي  

امكان استفاده از انرژي زمين گرمايي در پنج منطقه ايران  

شواهد وجود منابع زمين گرمايي در ايران  چيست ؟  

نقشه پراكندگي مناطق مستعد انرژي زمين گرمايي در ايران. 

فصل هفتم:انرژي بيوگاز

بيوگاز، انرژي از ياد رفته

بيوديزل چيست؟ 

سوخت هيدروژن 

تحقيق و توسعه  

اطلس انرژيهاي قابل توليد از روش بيوماس 

فصل هشتم:انرژي پيل سوختي

دلايل استفاده از پيل سوختي

مزاياي پيل سوختي نسبت به ساير سيستم هاي برق معمولي موجود

كاربردهاي پيل سوختي 

اصول کارکرد و انواع پيلهاي سوختي 

برخي چشم‌اندازهاي كاربرد تکنولوژي پيلهاي سوختي  

تامين مواد اوليه مهمترين مشکل توليد پيلهاي سوختي در داخل کشور

دو مثال از به کارگيري فناوري پيل سوختي در جهان  

logo-enamad logo-samandehi