کرامات حضرت علی (ع)

کرامات حضرت علی (ع)

Version v2.0
500
Active installs
Religious
Category
10
MB
Size

برخی از مطالب موجود در برنامه :
 نشان دادن بهشت و دوزخ
 مسخ شدن به دست على (ع )
 نيروى بدنى على (ع )
 پنجاه درهم سود در برابر پنج درهم
 گواهى جنيان بر وصايت على (ع )
 معجزه رد شمس
 تكلم خورشيد با على (ع )
 خورشيد هفت بار با على (ع ) سخن گفت
 تبديل كوه به نقره
 شهادت سنگريزه
 گفت و گو با سنگ
 وقوع زلزله شديد
 سخن گفتن زمين با امام (ع )
 تكلم با شير
 تكلم با فيل
 تكلم اژدها با على (ع )
 گفت و گوى على (ع ) با افعى
 سلام پرندگان
 شهادت شتر
 تكلم على (ع ) با كشتگان جمل
 گفت وگوى على (ع ) با جمجمه انوشيروان
 تكلم على با مردگان يهود
 مخاض كجاست ؟
 تكلم با ارواح
 زنده شدن ام فروه
 زنده كردن پرندگان
 احياى كشته
 نشان دادن عالم قبر
 احضار ابليس ابليسيان و فرعون فراعنه
 دريافت آذوقه غيبى در صفين
 تبديل نان خشك به مرغ بريان
 سبز شدن درخت گلابى
 ديوار به سبب على (ع ) طلا مى شود
 شفاى مريضان
 بينا كردن كور
 فروشنده جبرييل ، خريدار ميكاييل
 مشاهدات در عالم مردن
 شفا به بركت دست على (ع )
 شفاى چشم درد
 شفاى دختر
 على (ع ) در پل صراط
 على فريادرس است
 ذكر يا على (ع )
 و ...
 ❤❤❤❤
 اگر مى خواهيم كرامات و عنايات امام على (ع ) نصيب ما بشود، بايد قلب آماده و دل سوخته داشته باشيم ، از امام على (ع ) خواسته هاى كوچك طلب نكنيم و چيزى بخواهيم كه تا ابد بماند، شفاى جسم و رفع فقر خواسته هاى اندكى است . از امام على (ع ) بخواهيم كه هنگام مرگ و موقع جان دادن و در تاريكى و تنهايى عالم برزخ و در پل صراط و ميزان و حساب او را ببينيم و به فرياد ما برسد.

logo-enamad logo-samandehi