مدیتیشن

مدیتیشن

Version v1.0
100
Active installs
Education
Category
10
MB
Size

وقتي مديتيشن مي کنيم، روزبه روز و لحظه به لحظه، از انرژي هاي منفي مان کاسته و بر انرژي هاي مثبت ، افزوده مي گردد زيرا با خداي درون کار مي کنيم. در اين شرايط طبق قانون «جذب»، محيط اطراف مان که سرشار از انرژي هاي مثبت است. فقط انرژي هاي مثبت را به شکل بهترين و موفق ترين شغل، بهترين همسر، بهترين نوع سلامتي، بهترين نوع روابط و... براي مان به ارمغان مي آورد.


 


 با مراقبه مي توانيم کنترل ذهن خود را به دست بگيريم و اجازه ندهيم به گذشته هاي دردناک يا آينده هاي نامعلوم و موهوم سفر کند و براي مان درد و رنج به همراه بياورد، بلکه فقط اجازه دارد در لحظه ي «حال» حضور داشته باشد تا ما بتوانيم از لحظه لحظه ي زندگي مان، لذت ببريم.

logo-enamad logo-samandehi