.Streets_of_Rage

.Streets_of_Rage

Version 1.1.0
500
Active installs
Action
Category
4
MB
Size

بازی زیبا و نوستالژی شورش در خیابان سگا


✔️امکان ذخیره بازی و ادامه دادن بازی در زمانی دیگر​برای اجرای بازی در حالت تمام صفحه حالت چرخش خودکار (auto rotate) گوشی خود را روشن کرده و گوشی را در حالت افقی نگه دارید.


سگا ، بازی سگا ، شورش در خیابان،  شورش در خیابان سگا ، sega ،  .Streets_of_Rage sega ، بازی نوستالژی


شورش در خیابان سگا ( sega .Streets_of_Rage)

logo-enamad logo-samandehi