Sonic_Knuckles

Sonic_Knuckles

Version 1.1.0
500
Active installs
Adventure
Category
5
MB
Size

بازی زیبا و نوستالژی سونیک وناکلز 1 سگا


✔️امکان ذخیره بازی و ادامه دادن بازی در زمانی دیگر​برای اجرای بازی در حالت تمام صفحه حالت چرخش خودکار (auto rotate) گوشی خود را روشن کرده و گوشی را در حالت افقی نگه دارید.


سگا ، بازی سگا ، سونیک وناکلز 1 ،  سونیک وناکلز 1 سگا ، sega ،  Sonic_Knuckles sega ، بازی نوستالژی


سونیک وناکلز 1 سگا ( sega Sonic_Knuckles ) 

logo-enamad logo-samandehi