۵
هزار
نصب فعال
دارو و درمان
دسته
۳۸
مگابایت
حجم

اپلیکیشن همراه سرویس های درمانی (هستا) به منظور ارتقاء و تسهیل ارائه خدمات به مراجعین محترم سازمان تامین اجتماعی طراحی و پیاده سازی گردیده است. این اپلیکیشن دارای قابلیت های به شرح ذیل برای بیماران می باشد:

   - گرفتن نوبت ویزیت از مراکز درمانی

   - پیگیری نوبت ویزیت

   - گرفتن نوبت پارا کلینیک از مراکز درمانی

   - پیگیری نوبت پاراکلینیک

   - پذیرش از کیوسک نوبت دهی

   - مشاهده سوابق پرونده بستری مراجعین به مراکز درمانی

   - مشاهده سوایق پرونده سرپایی مراجعین به مراکز درمانی

   - نظر سنجی از مراجعه کنندگان

و قابلیت های ذیل برای پزشکان میباشد:

   - آمارنسخ ویزیت پزشکان

   - مشاوره های درخواستی از سوی پزشک

   - مشاهده لیست بیماران بستری در مرکز درمانی

   - مشاهده لیست بیماران ترخیص شده توسط پزشک

   - رزور اتاق عمل برای بیمار

logo-enamad logo-samandehi